Den Helder
 

Onze stellingen

Hieronder enkele standpunten die wij innemen voor de gemeente Den Helder.

Geen coronamaatregelen meer verplicht stellen

Wij willen de coronamaatregelen ook op gemeentelijk niveau aankaarten en bespreekbaar maken. De QR samenleving creëert verdeeldheid in onze optiek. Ook een testsamenleving zijn wij geen voorstander van gezien de praktische haalbaarheid, noch van de lockdowns. Wij geloven dat een stukje acceptatie van corona, tezamen met andere oplossingen beter is. Wij geloven dat mensen elkaar NIET moedwillig ziek maken en de redenen om niet te kiezen voor vaccinatie legitiem zijn in veel gevallen. Ons punt: medische keuzevrijheid op alle vlakken, ook aangaande corona! De gemeente kan dit tegengaan door geen geld meer te steken in deze maatregelen.


 Burgerparticipatie: gemeenteraad dienstbaar aan inwoners Den Helder
Wij zien graag dat er meer referenda gehouden worden in de gemeente. Dit zodat wij de keuzes kunnen maken waarvoor wij gekozen zijn door u. Dit kan een raadgevend, raadplegend, buurt- of bindend referendum betreffen.

Meer groen in de wijk

Wij willen meer groen in de wijken van Den Helder en Julianadorp.
Hierbij kunt u denken aan mini bossen, meer planten en bomen
. Ook zijn wij voorstander van bloemen en planten waar insecten graag gebruik van maken.

Op weg naar biologisch en gifvrij

Wij willen zoveel mogelijk biologische landbouw en bollenteelt stimuleren door middel van educatie. Landbouwgif wordt onder andere in mogelijk verband gebracht met hersenaandoeningen. Wij vinden wel dat dit dient te gaan door middel van educatie; geen verplichting.

Onderwijs op maat

Wij vinden dat ieder kind ertoe doet en behandeld moet worden als een individu. Er dient zorgvuldig gekeken te worden waar de behoefte op gebied van onderwijs ligt, wij zien bijvoorbeeld graag dat ook hoogbegaafde kinderen krijgen wat ze nodig hebben. Hiernaast willen wij balans tussen hoofd en hart in het onderwijs. Ruimte voor bijvoorbeeld rekenen en taal, maar ook natuur en creativiteit. Ook hierin dienen verschillen tussen behoeftes van kinderen erkend te worden. Ook willen wij nagaan of het mogelijk en wenselijk is of er een HBO komt in Den Helder.

Willemsoord

Voor Willemsoord willen wij grondig kijken naar de bouw van het stadhuis, waarover wij hebben gehoord dat veel inwoners hier niet achter staan in verband met de kosten hiervoor. Wij willen kijken naar een goedkopere oplossing liefst in samenspraak met de burgers. Momenteel zijn wij aan het uitzoeken waarom het Stadhuis aan de Kerkgracht 1 niet zou kunnen voldoen voor langere tijd.

Energie

Wij zien het energie-vraagstuk als zeer complex en niet een één-oplossing-is-afdoende vraagstuk. Gezien de efficiëntie van kernenergie willen wij onderzoeken of dit mogelijk is in Den Helder en hoe inwoners hierin staan.  Ook zijn wij aan het kijken naar de mogelijkheid van bio-gas met gebruik van vergistingstanks: bv. mest of fijngemalen plantaardig afval kan dan vergist worden en op die manier gas produceren. 

Kernenergie
Wij van Hart voor Vrijheid zien graag dat er gekeken gaat worden naar het draagvlak en de mogelijkeheden van kernenegie in de Den helder. Kernenergie is een schone en veilige manier voor de opwekking van energie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van brandstof in de vorm van Uranium welke in een reactor omgezet wordt in stoom. Deze warmte wordt gebruikt voor het aandrijven van een generator welke stroom produceerd. In Nederland staat één actieve kerncentrale (Borsele). Bij de productie van elektriteit in een kerncentrale wordt geen CO²uitgestoten.
Echter niks in deze wereld is perfect en zo ook kernenergie niet. De uitdagingen van het opslaan radioactieve afval zijn wij ons erg van bewust. Daarom zien wij graag dat er geinvesteerd gaat in onderzoek naar nieuwe manieren van energie producte gebruik makende van kernenergie zoals het gebruiken van Thorium i.p.v. Uranium.

Uitkering
Wij van Hart voor Vrijheid vinden wij dat iedereen een goed bestaan moet kunnen opbouwen. Daarom zijn wij voor het bijverdienen naast een uitkering.

Jeugd
Wij vinden dat Den helder meer moet doen voor Jongeren. Het is juist deze groep welke namelijk de toekomst vormt van de gemeente. Dit is echter ook de groep welke de gemeente verlaten. Hart voor Vrijheid wil zich meer inzetten voor de jeugd.